Dagsnotering 2018-02-22    Cu Cash USD/ton:7 032,0    Zn Cash USD/ton: 3 524,0    1,00 USD; SEK: 8,1397    1,00 EUR; SEK: 9,9919

Miljöpolicy

Vår verksamhet bygger på återvinning av skrot. Mässingproduktion med smältning, gjutning och pressning påverkar dock miljön på många sätt och styrs av en mängd författningskrav och tillstånd från myndigheter. Genom medvetenhet och engagemang bland alla medarbetare samt tydliga miljömål kan Nordic Brass Gusum hela tiden arbeta mot ständiga förbättringar.