Dagsnotering 2020-05-28    Cu Cash USD/ton:5 278,5    Zn Cash USD/ton: 1 918,5    1,00 USD; SEK: 9,6058    1,00 EUR; SEK: 10,5763

Växel Gusum
Tel.: 0123-541 00
E-post

Försäljning Sverige

Thomas Schlichting
E-post
Tel.: 0123-541 87

Joel Mohede
E-post
Tel.: 0123-541 16

Michael Eriksson
E-post
Tel.: 0123-541 19

Anders Barreng
E-post 
Tel.: 0123-541 03

Försäljning Danmark
Mikael Lesser
E-post
Tel.:   45-43 26 83 54 
Mob.: 45 21 12 34 86

Försäljning Norge, Finland  & övrig export

Weine Ångström
E-post
Tel.:   0123-541 20 

 

Kundtjänst Gusum

Kundorder
E-post
Tel.: 0123-541 23

Albertina Björling

E-post
Tel.: 0123-541 24

Kerstin Karlsson
E-post
Tel.: 0123-541 15

Lovisa Westrén
E-post
Tel.: 0123-541 26