Dagsnotering 2017-09-20    Cu Cash USD/ton:6 520,0    Zn Cash USD/ton: 3 170,0    1,00 USD; SEK: 7,9503    1,00 EUR; SEK: 9,5413

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosions-hardighet.pdf