Dagsnotering 2018-08-21    Cu Cash USD/ton:6 025,5    Zn Cash USD/ton: 2 434,0    1,00 USD; SEK: 9,1406    1,00 EUR; SEK: 10,5218

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosionshärdighet