Dagsnotering 2020-01-23    Cu Cash USD/ton:6 050,0    Zn Cash USD/ton: 2 386,0    1,00 USD; SEK: 9,5076    1,00 EUR; SEK: 10,5392

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosionshärdighet