Dagsnotering 2017-11-23    Cu Cash USD/ton:6 895,5    Zn Cash USD/ton: 3 263,0    1,00 USD; SEK: 8,3319    1,00 EUR; SEK: 9,8644

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosions-hardighet.pdf