Dagsnotering 2019-12-06    Cu Cash USD/ton:5 867,5    Zn Cash USD/ton: 2 250,0    1,00 USD; SEK: 9,4850    1,00 EUR; SEK: 10,5341

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosionshärdighet