Dagsnotering 2020-04-03    Cu Cash USD/ton:4 863,5    Zn Cash USD/ton: 1 862,0    1,00 USD; SEK: 10,1524    1,00 EUR; SEK: 10,9627

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosionshärdighet