Dagsnotering 2020-05-28    Cu Cash USD/ton:5 278,5    Zn Cash USD/ton: 1 918,5    1,00 USD; SEK: 9,6058    1,00 EUR; SEK: 10,5763

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosionshärdighet