Dagsnotering 2018-04-20    Cu Cash USD/ton:6 939,0    Zn Cash USD/ton: 3 243,5    1,00 USD; SEK: 8,4133    1,00 EUR; SEK: 10,3841

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosionshärdighet