Dagsnotering 2019-08-16    Cu Cash USD/ton:5 710,0    Zn Cash USD/ton: 2 264,5    1,00 USD; SEK: 9,6717    1,00 EUR; SEK: 10,7321

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosionshärdighet