Dagsnotering 2019-06-26    Cu Cash USD/ton:6 006,0    Zn Cash USD/ton: 2 623,0    1,00 USD; SEK: 9,2675    1,00 EUR; SEK: 10,5371

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosionshärdighet