Dagsnotering 2018-06-21    Cu Cash USD/ton:6 801,0    Zn Cash USD/ton: 3 021,5    1,00 USD; SEK: 8,8864    1,00 EUR; SEK: 10,2687

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosionshärdighet