Dagsnotering 2023-02-02    Cu Cash USD/ton:9 114,0    Zn Cash USD/ton: 3 350,0    1,00 USD; SEK: 10,3078    1,00 EUR; SEK: 11,3449

Certifieringar

Miljö
Vår verksamhet bygger på återvinning av skrot. Mässingproduktion med smältning, gjutning och pressning påverkar dock miljön på många sätt och styrs av en mängd författningskrav och tillstånd från myndigheter. Genom medvetenhet och engagemang bland alla medarbetare samt tydliga miljömål kan Nordic Brass Gusum hela tiden arbeta mot ständiga förbättringar. Vi tar hänsyn till miljön i vårt dagliga arbete. Vi arbetar systematiskt med miljöfrågorna med hjälp av ett miljöledningssystem som är certifierat enligt SS-EN ISO 14001 av BV i Sverige. 

Se dokument: Certifikat 14001.pdf

Vattenel

 

Vår anläggning är energikrävande. Därför använder vi el som är miljövarudeklarerad enligt det internationella EPD®-systemet. En EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration) är en redovisning av miljöprestanda, kvalitetssäkrat av ett ackrediterat certifieringsorgan. EPD är ett dokument, som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Den ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som vi använder. EPD är ett transparent sätt för oss att visa vår miljöpåverkan för er som kunder.

Diplom VattenEl EPD

 

Kvalitet

Vår kvalitet styrs av ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 av BV i Sverige. Standarden ställer krav på ständiga förbättringar, styrning och analys av de olika processerna. Genom detta kommer vi att bli bättre på att uppfylla våra kunders uttalade och outtalade behov samt förväntningar på våra produkter. Kvalitetsledningssystemet innebär säkra tillverknings- och kontrollrutiner från inköp till färdig produkt och är en garanti för att kundens krav uppfylls genom alla processer från offert till leverans.

Se dokument:Certifikat 9001.pdf

Energi
Genom vår energipolicy styr vi våra energimål. Vi har certifierat oss enligt SS-EN ISO 50001. Genom detta kommer vi att öka vår miljömedvetenhet och sätta höga krav på energisnåla processer. Vi tror vidare att detta inte bara gagnar oss utan även våra kunder, där Ni som kund har en energimedveten leverantör. 

Se dokument:Certifikat 50001.pdf

För att läsa mer om certifiering gå in på BVs hemsida:  http://www.bureauveritas.se.