Dagsnotering 2023-05-30    Cu Cash USD/ton:8 122,0    Zn Cash USD/ton: 2 323,5    1,00 USD; SEK: 10,7763    1,00 EUR; SEK: 11,5925

Miljö

Nordic Brass Gusum AB Hållbarhetsrapport 2022.pdf

210202_14th_revision_4ms_scheme_for_metallic_materials_part_b_0.pdf

RoHs_certificat_2021.pdf

Information products versus SCIP numbers Nordic Brass Gusum AB 210127.pdf

 

Miljö
Vår verksamhet bygger på återvinning av skrot. Mässingproduktion med smältning, gjutning och pressning påverkar dock miljön på många sätt och styrs av en mängd författningskrav och tillstånd från myndigheter. Genom medvetenhet och engagemang bland alla medarbetare samt tydliga miljömål kan Nordic Brass Gusum hela tiden arbeta mot ständiga förbättringar. Vi tar hänsyn till miljön i vårt dagliga arbete. Vi arbetar systematiskt med miljöfrågorna med hjälp av ett miljöledningssystem som är certifierat enligt SS-EN ISO 14001 av BV i Sverige. 

Se dokument: Certifikat SS-EN ISO 14001

Vattenel

 

Vår anläggning är energikrävande. Därför använder vi el som är miljövarudeklarerad enligt det internationella EPD®-systemet. En EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration) är en redovisning av miljöprestanda, kvalitetssäkrat av ett ackrediterat certifieringsorgan. EPD är ett dokument, som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Den ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som vi använder. EPD är ett transparent sätt för oss att visa vår miljöpåverkan för er som kunder.

Diplom VattenEl EPD