Dagsnotering 2021-10-21    Cu Cash USD/ton:10 051,0    Zn Cash USD/ton: 3 585,0    1,00 USD; SEK: 8,5927    1,00 EUR; SEK: 10,0043

Växel Gusum
Tel.: 0123-541 00
E-post

Försäljning Sverige

Thomas Schlichting
E-post
Tel.: 0123-541 87

Joel Mohede
E-post
Tel.: 0123-541 16

Michael Eriksson
E-post
Tel.: 0123-541 19

 

Försäljning Danmark
Mikael Lesser
E-post
Tel.:   45-43 26 83 54 
Mob.: 45 21 12 34 86

Försäljning, Benelux

Peter Broeders
E-post
Tel.: +31 6 135 111 53

Försäljning övrig export

Michael Eriksson
E-post
Tel.:   0123-541 19

 

 

Kundtjänst Gusum

Kundorder
E-post
Tel.: 0123-541 23

Albertina Björling

E-post
Tel.: 0123-541 24

Kerstin Karlsson
E-post
Tel.: 0123-541 15

Lovisa Westrén
E-post
Tel.: 0123-541 18