Dagsnotering 2024-06-20    Cu Cash USD/ton:9 648,0    Zn Cash USD/ton: 2 811,5    1,00 USD; SEK: 10,4326    1,00 EUR; SEK: 11,2140

Växel Gusum
Tel.: 0123-541 00
E-post

 

Försäljning Sverige

Thomas Schlichting
E-post
Tel.: 0123-541 87

Joel Mohede
E-post
Tel.: 0123-541 16

 

Försäljning Danmark

Mikael Lesser
E-post
Tel.:   45-43 26 83 54 
Mob.: 45 21 12 34 86

 

Försäljning, Export

Peter Broeders
E-post
Tel.: +31 6 135 111 53

Peter Hamnäs
E-post
Tel.: 0123-541 19

 

Kundtjänst Gusum

Kundorder skickas till

E-post


Albertina Björling

E-post
Tel.: 0123-541 24

Kerstin Karlsson
E-post
Tel.: 0123-541 15

Lovisa Westrén
E-post
Tel.: 0123-541 18