Dagsnotering 2024-04-19    Cu Cash USD/ton:9 749,0    Zn Cash USD/ton: 2 833,0    1,00 USD; SEK: 10,8971    1,00 EUR; SEK: 11,6370

Forskning

Nordic Brass Gusum är ett betydande kompetenscenter och en stark diskussionspartner för mässing och mässingsprodukter.

Vi tar tillvara kundernas intressen genom att vara aktiv inom nationella och internationella organ.

  • IWCC, Internationella stångtillverkare
  • OECAM, Europeiska tacktillverkare
  • SCDA, Skandinaviska kopparföreningen
  • VVS Fabrikanternasråd
  • Svenska Skärteknikföreningen
  • Swerim och RISE, Svenskta forskningsinstitut och forskningspartner
  • Tekniska högskolor, KTH, LuTH

Här följer information kring några ev de projekt vi är med och driver:

 

 

 

 

 

 

Särtryck 1 Industrinytta, Swerea 2016

Särtryck 2 Industrinytta, Swerea 2016