Dagsnotering 2022-05-25    Cu Cash USD/ton:9 287,0    Zn Cash USD/ton: 3 750,0    1,00 USD; SEK: 9,8328    1,00 EUR; SEK: 10,5098

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras.