Dagsnotering 2021-05-12    Cu Cash USD/ton:10 537,0    Zn Cash USD/ton: 2 984,5    1,00 USD; SEK: 8,3239    1,00 EUR; SEK: 10,1028

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras.