Dagsnotering 2022-01-19    Cu Cash USD/ton:9 801,0    Zn Cash USD/ton: 3 602,0    1,00 USD; SEK: 9,1356    1,00 EUR; SEK: 10,3555

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras.