Dagsnotering 2021-10-21    Cu Cash USD/ton:10 051,0    Zn Cash USD/ton: 3 585,0    1,00 USD; SEK: 8,5927    1,00 EUR; SEK: 10,0043

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras.