Dagsnotering 2021-02-24    Cu Cash USD/ton:9 286,0    Zn Cash USD/ton: 2 822,5    1,00 USD; SEK: 8,2773    1,00 EUR; SEK: 10,0709

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosionshärdighet