Dagsnotering 2020-12-04    Cu Cash USD/ton:7 741,5    Zn Cash USD/ton: 2 748,5    1,00 USD; SEK: 8,4415    1,00 EUR; SEK: 10,2666

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosionshärdighet