Dagsnotering 2020-09-17    Cu Cash USD/ton:6 761,0    Zn Cash USD/ton: 2 466,5    1,00 USD; SEK: 8,8276    1,00 EUR; SEK: 10,4030

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosionshärdighet