Dagsnotering 2023-12-06    Cu Cash USD/ton:8 297,0    Zn Cash USD/ton: 2 432,0    1,00 USD; SEK: 10,4904    1,00 EUR; SEK: 11,3065

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras.