Dagsnotering 2023-02-02    Cu Cash USD/ton:9 114,0    Zn Cash USD/ton: 3 350,0    1,00 USD; SEK: 10,3078    1,00 EUR; SEK: 11,3449

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras.