Dagsnotering 2023-05-30    Cu Cash USD/ton:8 122,0    Zn Cash USD/ton: 2 323,5    1,00 USD; SEK: 10,7763    1,00 EUR; SEK: 11,5925

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras.