Dagsnotering 2024-04-19    Cu Cash USD/ton:9 749,0    Zn Cash USD/ton: 2 833,0    1,00 USD; SEK: 10,8971    1,00 EUR; SEK: 11,6370

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras.