Dagsnotering 2020-07-02    Cu Cash USD/ton:6 080,0    Zn Cash USD/ton: 2 035,5    1,00 USD; SEK: 9,2693    1,00 EUR; SEK: 10,4547

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras. 

Katalog: korrosionshärdighet