Dagsnotering 2021-07-09    Cu Cash USD/ton:9 437,5    Zn Cash USD/ton: 2 955,0    1,00 USD; SEK: 8,6024    1,00 EUR; SEK: 10,1780

Korrosionsegenskaper

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosionshärdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet erfordras.