Dagsnotering 2024-05-21    Cu Cash USD/ton:10 775,0    Zn Cash USD/ton: 3 093,0    1,00 USD; SEK: 10,6921    1,00 EUR; SEK: 11,6127

Skärande bearbetning

Den ojämförligt största delen av den mässing som vi levererar bearbetas med skärande verktyg under sin vidareförädling till färdig slutprodukt. Sådan mässing är vanligtvis legerad med bly vars spånbrytande och smörjande effekt möjliggör hög skärhastighet med minimalt verktygsslitage. Den goda skärbarheten möjliggör hög produktivitet och ger därmed en låg produktionskostnad jämfört med till exempel stål. Detta i kombination med den lönsamma återvinningen av spån gör att många detaljer kan tillverkas till lägre kostnad i mässing än i stål.

Katalog: skarande_bearbetning