Dagsnotering 2024-06-20    Cu Cash USD/ton:9 648,0    Zn Cash USD/ton: 2 811,5    1,00 USD; SEK: 10,4326    1,00 EUR; SEK: 11,2140

Smidning & gjutning

Mässing är lätt att forma genom smidning. Mycket höga reduktionsgrader är möjliga och även komplicerade produkter kan därför formas till ett nära nog slutligt utförande med god ytfinish och snäva dimensionstoleranser. Beroende på användningsområde kan slutbearbetning genom skärande bearbetning, polering eller ytbehandling erfordras.

Den plastiska formningen under smidningsprocessen ger mässingen en tät och hållfasthetsmässigt mycket gynnsam struktur med hög duktilitet och seghet.

Katalog: Varmsmidning och lågtrycksgjutning