Dagsnotering 2024-04-19    Cu Cash USD/ton:9 749,0    Zn Cash USD/ton: 2 833,0    1,00 USD; SEK: 10,8971    1,00 EUR; SEK: 11,6370

Leveransformer

Alla mått avser millimeter om ej annat anges. Rätt till ändringar av dimensioner, priser, tekniska data etc. förbehålles utan föregående meddelande.

För att snabbt kunna leverera rätt dimension behövs uppgift om:

Typ Beskrivning
Form rundstång, sexkantstång etc.
Kvantitet vikt, antal enheter etc.

 

Alla stänger i samma knippe levereras lika långa för lagerförda artiklar. Utöver i lagerlistan upptagna stångdimensioner och tackor omfattar vår tillverkning pressade produkter i mässing i en mängd olika kvalitéeter och utföranden. Mer ingående information om produkter och legeringar återfinns i våra datablad.

Emballage
Emballagekostnad enligt prislista. Stång t o m 10 mm förpackas i trälåda. Över 10 mm levereras stängerna i bandade knippen försedda med lyftstroppar.


Förpackningsstorlekar
Vid delade verksförpackning (500 kg) tillkommer delningskostnad enligt prislista.