Dagsnotering 2024-06-20    Cu Cash USD/ton:9 648,0    Zn Cash USD/ton: 2 811,5    1,00 USD; SEK: 10,4326    1,00 EUR; SEK: 11,2140

Mässing

En guldglänsande metall
Mässing är ett material med många möjligheter och användningsområden. Grundbestånds-delarna är koppar och zink. Genom tillsats av olika legeringsämnen kan mässingen ges unika egenskaper, och det finns många olika mässingskvaliteter anpassade för olika typer av bearbetning och slutprodukter.

På Nordic Brass Gusum tillverkar vi mässing i form av stänger, profiler och tackor. De utgör halvfabrikat som vidareförädlas av våra kunder. Exempel på slutprodukter är skruvar, muttrar, VVS-armaturer, låsdetaljer, elkomponenter, prydnads-föremål, mm.

Mässing är ett kretsloppsmaterial som har en given plats i en miljöbefrämjande verkstad-produktion. Mässing är lönsamt att återvinna och närmare 80 procent av vår råvara utgörs därför av mässingsskrot, dels som returmaterial från våra kunder, dels från återvinningsföretag.

4MS-ca_mm_part_b_-_positive_list_of_compositions_29_jan_24_rev19.pdf

Nordic Brass Gusum AB Hållbarhetsrapport 2022.pdf